Školní jídelna U Tří lvů

Nový objednávkový systém

Dovolte, abychom Vás seznámili s možností objednávat stravu prostřednictvím internetu. Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:          

Každému z Vás je účetní ŠJ při zavedení do databáze přiděleno přihlašovací jméno (uživatel) a heslo pro první přihlášení do této služby. Heslo si můžete změnit při přihlášení do internetového objednávání, jméno lze změnit pouze v kanceláři ŠJ.  

  1. Jméno – obsahuje malá písmena bez diakritiky, každému bylo přiděleno jméno ve tvaru prijmenijmeno - dohromady, bez diakritiky  Příklad - Novák Jiří , přihlašovací jméno =  novakjiri  (POZOR - v případě duplicitních (několika stejných) jmen, se nebudete moci přihlásit. V tomto případě je nutná návštěva kanceláře a domluva s účetní ŠJ.
  2. Heslo - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky. Nyní bylo každému přiděleno číslo z evidence strávníků. Toto číslo lze zjistit na objednávkovém boxu nebo dotazem v kanceláři ŠJ.

Můžete zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:

Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat. Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

Objednávání stravy:

  1. Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu též na internetu na adrese: www.strava.cz            
  2. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení. Číslo naší jídelny 3332. Jste přihlášeni do „své“ jídelny.  
  3. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které Vám bylo příděleno nebo, které jste si zadali (viz bod 1). Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.  
  4. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky ODESLAT! Při ukončení křížkem se změna neprovede!!!!    
  5. Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení uživatele.                 

 V případě potřeby nebo nejasností se informujte ve ŠJ.