Školní jídelna U Tří lvů

Provoz ŠJ 2021-2022

Všichni strávníci si musí obědy přihlašovat podle potřeby na stránkách jídelny , v boxu v hale jídelny, nebo po telefonu.

Pro stravování našich strávníků je v programu vše připraveno, ale Školní jídelna nemůže přihlašovat obědy strávníkům, protože neví, kdo a kdy bude chodit na obědy, nebo zda vůbec bude chtít v této situaci chodit na obědy.
Prosím strávníky i rodiče o pochopení této složité, mimořádné situace a sami si přihlašovali obědy podle svých potřeb. Naše Školní jídelna má mnoho strávníků a opravdu nemůže tušit, kdo bude obědy chtít a kdo ne.

Jakmile se zlepší epidemiologická situace samozřejmě přejdeme
zpět do normálního režimu.


ZATÍM SI PROSÍM HLÍDEJTE PŘIHLÁŠENÍ OBĚDŮ SAMI.

Děkuji za všechny pracovníky Školní jídelny.

Horáková Miloslava
řed. Školní jídelny
U Tří lvů, ČB