Školní jídelna U Tří lvů

Aktuality

Strávníci, Ceny MŠ a ŠJ ,cizí strávníci

V rámci zkvalitnění a růstu cen vstupních surovin jsme nuceni reagovat zdražením v naší školní jídelně. Nové ceny od 1.3.2023.

01.03.2023

Nový objednávkový systém

Dovolte, abychom Vás seznámili s možností objednávat stravu prostřednictvím internetu. Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:

02.01.2023